info@huybrechtskine.be

0468 17 12 81

Pre- en postoperatieve revalidatie

Zowel voor als na een operatie is kinesitherapie zinvol.

Voor de operatie staat voornamelijk pijncontrole en behoud van de conditie van het betrokken gebied centraal.

Hoe beter de conditie voor de operatie, hoe beter het herstel nadien!

Na een operatie is het belangrijk dat het gewricht zo snel mogelijk zijn normale functie herneemt. Door middel van aangepaste mobilisaties gecombineerd met oefentherapie, tracht ik u te helpen bij het herwinnen van de mobiliteit en functionaliteit.